Startende ondernemers en WW

Belangrijke informatie over starten als ondernemer en de WW.

https://www.uwv.nl/particulieren/eigen-bedrijf-starten/starten-vanuit-ww-uitkering/ik-wil-eigen-bedrijf-starten/index.aspx

1.       Gedurende de startersperiode ontvangt u een verlaagde uitkering. Dat betekent dat de uitkering geen 70% van het dagloon is, maar 70% – 29% = 49,7%. Gedurende de eerste twee maanden van het WW recht bedraagt de uitkering geen 75% maar 75% – 29% = 53,8%. Het is geen voorschot dat later terugbetaald moet worden.

2.       De startersperiode duurt altijd 26 weken en niet langer dan maximaal 26 weken. Uitzondering: als de u minder dan 26 weken recht heeft op WW, of minder dan 26 weken restrecht bezit, eindigt de startersperiode op het moment dat zijn recht eindigt. 
Tussentijdse beëindiging van de startersregeling is niet mogelijk. U kunt tussentijds stoppen met zijn onderneming, maar de uitkering blijft dan gedurende de resterende startperiode op 49,7%.

3.       Starters die van plan zijn om gedurende de startersperiode van 26 weken opdrachten van hun ex-werkgever aan te nemen, kunnen geen gebruik maken van de startersregeling. Zij maken gebruik van de urenkortingsregeling. Als een starter tijdens de startperiode een incidentele opdracht krijgt van de ex-werkgever dan wordt de uitkering voor de resterende startersperiode op nihil gesteld. Dat houdt in dat het recht op uitkering gewoon doorloopt, maar dat er niets wordt uitgekeerd.

Werken als ondernemer tijdens de WW

Werkt u als ondernemer tijdens uw WW en heeft u geen startersperiode dan moet u de gewerkte uren doorgeven aan het UWV. Zij trekken die uren blijvend af van uw uitkering. Uw uitkering gaat dus niet weer omhoog wanneer u minder uren gaat werken. Dit heet ‘progessief korten’.

Onder gewerkte uren worden de directe uren en indirecte uren verstaan.

https://www.uwv.nl/particulieren/eigen-bedrijf-starten/starten-vanuit-ww-uitkering/doorgaan-met-eigen-bedrijf/index.aspx

Werken als ondernemer en WW aanvragen

Wordt u werkloos uit een baan in loondienst én heeft u daarnaast een eigen bedrijf dat niet stopt, dan moet u bij de aanvraag duidelijk het UWV informeren over uw werkzaamheden in het eigen bedrijf.

Het gaat daarbij om het aantal directe en in directe uren dat dat u besteedt aan uw bedrijf.

Indirecte uren zijn de uren die u bijvoorbeeld besteedt aan niet declarabele zaken als adminstratie, reizen en het voorbereiden van de uitvoeren van de opdracht. Laat u goed informeren over hoe u deze uren berekend.

Tijdens uw WW moet u de in eigen bedrijf gewerkte uren maandelijks opgeven in het inkomsten formulier.

Indien u meer werkt dan het aantal uren dat u bij aanvraag van de WW heeft opgegeven, dan worden deze extra uren blijvend van uw WW afgetrokken.


Bedrijfsovername en mede-eigenaar worden van een bestaand bedrijf.

Ook als u een bedrijf overneemt of medeeigenaar wordt van een bedrijf, dan kunt u gebruik maken van de startersperiode die het wanneer u een WW uitkering heeft.  Maak een afspraak met het UWV voor informatie over bedrijfsovername. Lees hier verder.

Payrolling als alternatief voor ondernemerschap

Bij payroll bent u in loondienst. De opdrachtgever betaalt u voor uw diensten via een ander bedrijf. Dit bedrijf betaalt u loon. Lees hier verder.